Logistieke processen verbeteren door beter benutten van informatie uit ICT-systemen

De transportsector moet de informatie uit boordcomputers en andere ICT-systemen benutten om logistieke processen te verbeteren. Dit stelt Walther Ploos van Amstel, universitair docent logistiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en als senior-adviseur werkzaam bij TNO Mobiliteit en Logistiek.

"Het analyseren van 'big data' geeft nuttige handreikingen in het realiseren van overall transport effectiveness", vertelt Ploos van Amstel, "Transportbedrijven die aan dat begrip geen boodschap hebben, kunnen hun bedrijf beter vandaag nog sluiten." Hij geeft aan dat meer samenwerking onontkoombaar is.

Ploos van Amstel stelt dat transporteurs voortdurend de vinger aan de pols moeten houden of ze hun wagenpark 24/7 zo maximaal mogelijk inzetten. "Overall Transport Effectiveness, kortweg OTE, is het sleutelwoord vandaag de dag", zegt Ploos van Amstel. "Veel transportondernemers kijken alleen maar of hun wagens vandaag vol zitten. In plaats daarvan zouden ze op de langere termijn moeten kijken en hun volledige wagenpark continu onder de loep moeten leggen. De supply chain expert schat dat bedrijven die het goed doen op 15 procent van hun capaciteitsbenutting zitten. Ook voor een hogere beladingsgraad is echt nog veel nodig. De huidige beladingsgraad van vrachtwagens is niet hoger dan 40 tot 45 procent. De beladingsgraad is in de OTE n van de factoren die een rol spelen, naast verliestijden door onder meer laden en lossen, lege kilometers, files, onderhoud en het niet beschikbaar zijn van chauffeurs en omrijden."

Om de OTE te verbeteren, moeten transportbedrijven leren van de in TMS-systemen en boordcomputers aanwezige informatie, stelt Ploos van Amstel. De analyse van zo'n 30.000 transportritten tijdens de derde editie van het Nederlandse Kampioenschap NK Speed Docking eerder dit jaar leerde dat met de aanpak van lostijden n op de vijf vrachtwagens van de weg kan. Data-analisten haalden die 'big data' moeiteloos uit de informatiesystemen en boordcomputers. Ploos van Amstel vindt dan ook dat alle transportbedrijven boordcomputers moeten inzetten.

Ploos van Amstel constateert dat nog te veel samenwerkingspogingen in de transportsector mislukken. "Vanwege de felle competitie en tarievenoorlog is het niet eenvoudig. Van belang is dat partners het gevoel hebben dat samenwerking toegevoegde waarde oplevert. Samenwerking vergt slimme ondernemers die nadenken en oog hebben voor wat de consument wil. Samenwerking kan alleen als partners de meest actuele informatie open en transparant delen."

Bron: TTM

Vragen? Chat met ons!

Chat met medewerker

Neem contact op

Uw naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Bericht Type aub over:
Verzenden