Blogpost: Welke certificeringen zijn noodzakelijk voor temperatuurgecontroleerd transport?

Het vervoer van temperatuurgevoelige goederen moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de EU wetgeving. Continue beheersing van de temperatuur tijdens deze transporten is van essentieel belang voor het behoud van kwaliteit. Maar welke standaarden zijn er en waaraan moet ik voldoen als organisatie?

HACCP, IFS en BRC spitsen zich toe op een concreet bedrijf, ISO22000 gaat meer uit van de ketengedachte in de voedingsindustrie. Het kiezen van een standaard hangt af van de sector en de regio waarin u werkzaam bent, maar ook zeker van een mogelijke vraag van uw klanten naar bepaalde certificaten. We zetten de meest voorkomende certificeringen voor u op een rij:

ISO 22000

ISO 22000 is een internationaal certificatiesysteem specifiek gericht op voedselveiligheid en is een combinatie van ISO 9001 en voedselveiligheidsaspecten zoals die zijn opgenomen in BRC, IFS en HACCP. ISO 22000 is ruimer opgezet dan de drie andere systemen en is toepasbaar op alle schakels in de voedselketen. Bij een ISO-normering zijn de vereisten minder duidelijk omschreven en minder concreet dan bij BRC en IFS. De ISO 22000 is niet erkend door GFSI (Global Food safety Initiative), waardoor retailers hem meestal niet aanvaarden.

FSSC 22000

FSSC22000 is de ISO2200 met meer uitgewerkte eisen voor de basisvoorwaarden. FSSC 22000 wordt beheerd door de stichting voor voedselveiligheidscertificatie, een organisatie in Nederland die al langer het HACCP schema beheert. Dit certificatieschema is gebaseerd op de internationale standaard ISO 22000 en de specificatie PAS220. Deze standaard is in tegenstelling tot ISO 22000 wel erkend door GFSI (Global Food safety Initiative).

HACCP Certificering

HACCP staat voor Hazard Analyses and Critical Control Points en staat voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat erop gericht is de voedselveiligheid te waarborgen. Iedereen die eet- & drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verhandelt, verpakt en/of vervoert is verplicht te werken volgens deze voorschriften, opgenomen in de Warenwet. HACCP is een controlesysteem om de constante kwaliteit van levensmiddelen (voedselveiligheid) te waarborgen. De HACCP-regelgeving geldt vanaf de bereiding tot het transport en/of opslag.

De HACCP-code is vastgelegd in een protocol dat op het bedrijf aanwezig dient te zijn. In dit protocol staan alle handelingen die met het voedingsproduct in hun bedrijf gebeuren beschrijven en de mogelijke risico's voor contaminatie in kaart brengen. Vervolgens dient het bedrijf zelf maatregelen te nemen om deze gevaren voor contaminatie te vermijden.

BRC Storage and distribution

De BRC Global Standard for Storage and Distribution is een certificatiesysteem dat meer en meer wordt geŽist van bedrijven die in de voedingssector een handels-, distributie-, opslag- of transportactiviteit uitvoeren en in die zin ook impact kunnen hebben op de voedselveiligheid van het product. Deze BRC standard concentreert zich op voedselveiligheid en hygiŽne bij bedrijven die zich toeleggen op deze activiteiten.

De BRC Global Standard for Storage and Distribution is tot in detail uitgewerkt en wordt vooral verlangd van private label leveranciers door Britse supermarkten.

ATP

De ATP-regelgeving (Accord Transport Parissables) geldt voor internationaal vervoer van diepgevroren, gekoelde en verwarmde producten. Als bederfelijke goederen vervoerd worden in of naar het buitenland met een geconditioneerde wagen, is een ATP-keuring door de RDW verplicht. Het maakt niet uit of dit vervoer plaatsvindt over de weg, per spoor, door de lucht of overwater. De ATP-voorschriften zijn in Nederland opgenomen in de Wet grensoverschrijdend vervoer.

Koelingen worden voor ATP getest in twee categorieŽn:

- FRA voor gekoelde goederen tot 0įC

- FRC voor bevroren goederen tot -20įC

GDP (Bij vervoer van medicijnen)

GDP (Good Distribution Practice) zijn richtlijnen voor de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg, waarin eisen zijn opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van medicatie voor mensen. Het doel is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het distributieproces.

GDP reguleert de verspreiding en bewegingen van farmaceutische producten vanaf het moment dat ze bij de producent (of een ander centraal punt) de deur verlaten, tot aan de eindgebruiker van het product, via verschillende transportmethodes en verschillende opslagcentra.

ADR (Bij vervoer van gevaarlijke stoffen)

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld in het ADR (Accord european relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen. Voor het goederenvervoer is het van belang dat gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in bepaalde groepen.

Vragen? Chat met ons!

Chat met medewerker

Neem contact op

Uw naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Bericht Type aub over:
Verzenden