Referenties

Een groot aantal transporteurs vertrouwt al op ons systeem. Lees hoe realtime monitoring voor hen het verschil maakt.

Van den Broek Logistics
Heiploeg
Rudie de Vries, verantwoordelijk voor Logistics Heitrans: Wij streven een constante hoge productkwaliteit na. Met de T Comm Telematics systemen kan de logistiek manager de ritten optimaliseren en wordt tegelijkertijd de temperatuur in alle trailers continu gecontroleerd. De planningsafdeling wordt direct gealarmeerd bij temperatuuroverschrijding. Dit maakt het voor ons mogelijk om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Met dit systeem maken we onze HACCP-rapportages met n druk op de knop. Bovendien wordt een deel van onze charters uitgerust met Truck ID-sensoren, zodat we zien welke truck voor welke trailer staat.
Medispace
Amex Logistics
Jaap Wisse, directeur Amex Logistics: "Wij zijn gespecialiseerd in koel- en vriestransporten. Elk transport met een temperatuur tussen -30 graden celsius en +30 graden celcius verzorgen wij. Met de T Comm Telematics systemen krijgen we eenvoudig inzicht in o.a. de temperaturen van alle wagens. De temperaturen in de trailers worden continu gecontroleerd en we worden gealarmeerd bij een temperatuuroverschrijding. Dit maakt het voor ons mogelijk om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren voor onze klanten. Onze klanten kunnen nu op afstand eenvoudig zien dat wij de producten op de juiste temperaturen vervoeren. Dit werkt voor ons en voor onze klanten veel sneller en efficinter."

Combilo
Jansen Logistics
Hans van Lenten, directeur Jansen Transport: "Na een korte testperiode van het online temperatuurregistratiesysteem van T Comm heeft Jansen Transport besloten om over te gaan tot de implementatie van dit systeem op alle wagens. Om ons kwaliteitsniveau nog verder te verhogen, is onze wens op betere temperatuurcontrole sterker geworden. Daarbij krijgen we steeds hogere eisen opgelegd van opdrachtgevers en verschillende voedselveiligheidsinstanties. Uit de test bleek al snel dat dit systeem aan alle gevraagde voorwaarden voldoet. Alle wagens zijn inmiddels uitgerust met het T Comm systeem, waardoor Jansen Transport altijd de temperatuur in de wagens kan bewaken en zo kan garanderen dat het transport van temperatuurgevoelige producten bij ons in veilige handen is."
Jonker & Schut
Erik Schut, directeur bij Jonker en Schut: "Wij zijn een kwaliteitsbewuste organisatie. Wij ontzorgen onze klanten, door in hun opdracht het gehele logistieke proces te regisseren en te controleren. Om dat proces nog beter te stroomlijnen is het belangrijk dat we inzicht hebben in waar onze wagens zich bevinden op elk moment van de dag. Met de voertuigvolgsystemen van T Comm Telematics hebben onze planners nu in n oogopslag de locaties van onze wagens in beeld, waardoor we snel kunnen inspelen op de wens van een opdrachtgevers."
Amerongen Kamphuis
Jan Kamphuis, algemeen directeur Amerongen Kamphuis: "Kwaliteit is voor ons en onze klanten de hoogste prioriteit. Inzicht in de vervoerscondities is bij het vervoeren van temperatuurgevoelige producten onmisbaar. Onze klanten verlangen steeds meer inzicht en met de systemen van T Comm Telematics kunnen we hen dit snel en eenvoudig bieden. We kunnen direct na een rit een temperatuurrapportage overleggen aan onze klanten en zo ons serviceniveau hoog houden."

A-Ware
Zijerveld/Friesland Campina
Fred de Greef, manager logistiek bij Zijerveld: "Wij vervoeren dagelijks grote hoeveelheden kostbare, temperatuurgevoelige producten voor onze opdrachtgevers. Wegens groeiende aandacht voor voedselveiligheid, verlangen onze klanten steeds meer inzicht in de cold chain. Met dit systeem voldoen we niet alleen aan de regels van HACCP, maar kunnen we ook "meekijken" met het transport."
Van der Valk
R. van Veen Transport
Ruud van Veen, eigenaar R. van Veen Transport: "Het T Comm Telematics systeem is een betrouwbaar systeem met een gebruiksvriendelijke webapplicatie. Hiermee krijg ik eenvoudig inzicht in alle gegevens, zonder poespas. Je betaalt een vast bedrag per maand en daarvoor krijg je een compleet pakket. Dat was precies waarnaar ik zocht."

G. Willigenburg Transport
Gert Willigenburg, directeur van G. Willigenburg Transport B.V.: "Wij vervoeren voor onze opdrachtgever(s) kipproducten naar distributiecentra of verwerkingsbedrijven en dit moet erg secuur gebeuren. De producten mogen absoluut niet te warm worden, want dan bederven de waren. Met de temperatuurregistratie van T Comm Telematics hebben wij realtime inzicht in de temperaturen van onze koelwagens. Als ergens een temperatuur te hoog oploopt, krijgen wij een alarm en kunnen we ingrijpen. Wij kunnen op deze manier een temperatuurgarantie afgeven aan onze klanten en dat is een groot voordeel voor ons."
Kempen Transport
Lamboo Mobile Medical
H.Z. Transport
Audrey Zuiderwijk, directrice H.Z. Transport Group: "H.Z. Transport werkt al 4 jaar met het draadloze systeem van T Comm Telematics op onze 45ft containers. Het systeem heeft de afgelopen jaren naar volle tevredenheid gefunctioneerd, te meer omdat T Comm Telematics naar de klant luistert en samen met ons de beste oplossing ontwikkelt."

Van Dalen Koel- en Vriestransport
Kotra Logistics
Jaap Wolfert, verantwoordelijk voor het wagenpark van Kotra Logistics: "Kwaliteit is voor ons en onze klanten erg belangrijk. Wij vervoeren kostbare, verse producten en het is voor ons van essentieel belang de vervoerscondities van onze visproducten continu inzichtelijk te hebben. Met het systeem van T Comm is ons trailermanagement vereenvoudigd. In n oogopslag zien we of alles onder controle is. Als de temperatuur in een trailer oploopt, krijgen we een alarmmelding. Zo hebben wij volledige controle over ons koeltransport en kunnen we direct rapportages van het temperatuurverloop overleggen aan onze klanten."
Tanke Transport
ArcticStore

EventRent
Fatrans
Marco Stricker, manager bij Fatrans: Wij rijden met zeer temperatuurgevoelige, bewerkte producten waarvan de optimale transport-temperatuur tussen de 0 en 3C ligt. Met online monitoring van T Comm Telematics hebben wij alle temperaturen van de producten tijdens transport direct inzichtelijk. Nu we met dit systeem werken, kunnen we veel beter sturen richting de meest optimale temperatuur voor deze producten, nadenken over gewenste veranderingen en zo het proces optimaliseren. Het systeem is een belangrijke toevoeging op onze bedrijfsvoering.
SFM Logistics
Wilco de Boer, mede-eigenaar van SFM Logistics: Voor onze klanten is het uiterst belangrijk onder welke condities hun producten worden vervoerd. Met het systeem van T Comm Telematics kunnen wij onze klanten continu inzicht geven in deze informatie. Zo kunnen ze zien dat de producten onder de juiste condities zijn getransporteerd. Met het systeem hebben we ons serviceniveau verder kunnen verhogen. We weten niet alleen continu waar de producten zijn en wat de condities zijn waaronder ze vervoerd worden, we kunnen ook voorkomen dat deze condities buiten voorgeschreven waarden komen.
Mooy Logistics
Willem Zonnevijlle, directeur van Mooy Logistics: "Kwaliteit is voor ons en onze klanten erg belangrijk. Wij vervoeren delicate producten als fruit, groenten, bloemen en planten. Voor dergelijke producten luisteren de condities waaronder deze vervoerd worden erg nauw. Voor ons is het daarom belangrijk dat wij deze condities inzichtelijk hebben. Met het T Comm Telematics systeem zien we in n oogopslag of alles onder controle is. Bovendien krijgen we alarmmeldingen als bepaalde waarden niet in orde zijn. Op deze manier kunnen wij onze hoge kwaliteit waarborgen."

Farm Trans Group
Vishandel Almelo